wz

Tuchorazské legendy

O obléhání tvrze Švédy

Roku 1639 přitáhly do vsi hordy švédských žoldáků. Počaly pleniti ves a oblehly i Tuchorazskou tvrz. Po týdnech marných pokusů o její dobytí se o Velikonocích, na zelený čtvrtek, vypravil švédský velitel na obhlídku hradeb. V záři loučí se mu zjevily postavy dvou bílých pannen v gotických šatech. Přízraky nepostály a třepotaly se v závanech větru. Veliteli a jeho vojákům hrozily smrtí ukrutnou, pakliže se pokusí tvrz ztéci. Velitel se k smrti vyděsil, na druhý den ráno nechal ves podpálit a od tvrze odtáhl. Dodnes se neví, zda bílé panny tuchorazské byly pouhý přelud nebo válečná lest obránců tvrze.

O zlatém pokladu

Tuchorazská kronika uchovává připomínku události, která se odehrála uprostřed žní roku 1837 l.p. Tehdy přijeli do vsi dva muži v kočáře taženém dvěma vraníky. Vyhledali šafáře a najali místního zedníka. Všichni se pak odebrali do podkroví tuchorazské věže. Zedník zde na příkaz obou cizinců ve stropě vysekal díru a cizinci z ní vyzvedli velkou truhlici plnou zlatých předmětů. Poklad byl prý rodovým majetkem pánů z Landštejna na Tuchorazi. A dvě bílé panny prý měly za úkol tento poklad střežit. Neznámí cizinci truhlu naložili do kočáru a zmizeli. Nikdy se nepodařilo zjistit, co byli zač a odkud. A bílé panny, které poklad neuhlídaly? Dodnes prý obchází podkrovím a lkají nad jeho ztrátou.

O tajné chodbě

Nevíme kdo jí zbudoval a za jakým účelem. Vedla prý z nádvoří tvrze až na panství v Kostelci n/Č.lesy. Zdá se to téměř nemožné, neboť vzdálenost mezi oběma místy je plných 8km. Chodby byly prý natolik prostorné, že se jimi dalo pohodlně projet kočárem. O tom, že to nemusí být pouze legenda, svědčí i zachovalý vstup v blízkosti věže.